Мястото на изследователите, експериментаторите, любопитковците и творците. Времето за откривателства на децата и техните родители. 

steam

130 ИНТЕРАКТИВНИ ИГРИ И
13 ТЕМАТИЧНИ ЗОНИ

АРТ АТЕЛИЕТА И
STEAM РАБОТИЛНИЦИ

STEAM ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НА 3500 кв. м. И 3 ЕТАЖА